BarnReHab Skåne

Hitta hit

Stadsbussen mot Nöbbelöv stannar vid hållplats Sofiavägen. Fler stadsbussar och regionbussar stannar vid hållplats Universitetssjukhuset i Lund. Därifrån är det bara en kort promenad.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som är 17 år eller yngre som har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är även till för dig som är 20 år eller yngre som har fått en hjärnskada före 18 års ålder.

Till oss kommer du tillsammans med dina föräldrar om du har behov av fördjupad utredning eller om du behöver behandling och träning fördelad över hela dagen.

BarnReHab Skåne är en specialresurs inom barn-och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.
Vi har särskild kunskap inom nutrition, uroterapi och kommunikation. Vi ger även rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att erbjuda stöd och behandling via kommunikations-, nutritions- eller uroterapiteamet behöver vi följande:

  • En ansökan från någon av Barn- och ungdomshabiliteringens lokala enheter.

För att erbjuda stöd och behandling via rehabteamet med särskild kompetens kring förvärvade hjärnskador hos barn och ungdomar behöver vi något av följande:

  • En ansökan från någon av Barn- och ungdomshabiliteringens lokala enheter
  • Remiss från skolhälsovården eller behandlande läkare
  • Egenanmälan, om du söker på egen hand. Kontakta oss.

Ditt besök hos oss

Vistelsen på BarnReHab Skåne inleds med ett möte där du och dina föräldrar samt ibland personal från lokala habiliteringen eller från förskola och skola är med. Vi presenterar oss och diskuterar kring det mål som står i remissen. Du och dina föräldrar får möjlighet att ta upp funderingar och åsikter kring vistelsen hos oss.

Behov av alternativ telefoni

Om du vill ringa och är hörselskadad, döv, har talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Om du behöver hjälp kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning.

Information om hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se).

Information om tjänsterna texttelefoni.sebildtelefoni.net och teletal.se

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter