BarnReHab Skåne

Hitta hit

Stadsbussen mot Nöbbelöv stannar vid hållplats Sofiavägen. Fler stadsbussar och regionbussar stannar vid hållplats Universitetssjukhuset i Lund. Därifrån är det bara en kort promenad.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi vänder oss till dig som är 17 år eller yngre som har svårt att kommunicera, svårt att äta och få i dig näring eller problem med blåsan eller tarmen. Du behöver ha kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Även du som är 20 år eller yngre kan vända dig hit om du har fått en förvärvad hjärnskada innan du var 18 år.

Du och dina närstående kan få stöd och behandling genom daglig kontakt under en kortare tidsperiod.

BarnReHab Skåne är en specialistmottagning inom barn-och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

E-tjänster

Så söker du till oss

Film om vår verksamhet

Du som har svårt att kommunicera, svårt att äta och få i dig näring eller problem med blåsan eller tarmen, kan söka stöd och behandling av oss. Det gör du genom en ansökan från någon av barn- och ungdomshabiliteringens lokala mottagningar.

Du som har en förvärvad hjärnskada kan söka stöd och behandling på följande sätt:

  • Via barn- och ungdomshabiliteringens lokala mottagningar
  • Remiss från elevhälsan eller läkaren som behandlar dig
  • Egen vårdbegäran, om du söker på egen hand. Kontakta oss.

I vissa fall är det också möjligt att söka till oss via en specialistvårdsremiss, till exempel om du har en förvärvad hjärnskada men inte bor i Skåne.

Ditt besök hos oss

I och med covid-19 får bara en närstående följa med på besök hos oss. Det är för att minska risken för smittspridning. Du som följer med får inte ha några symtom som kan vara covid-19.

Nu öppnar den skånska vården för säkra besök (1177.se)

Vi börjar med att träffa dig och dina närstående för att tillsammans prata om de mål som står i din ansökan till oss. Personal från lokala barn- och ungdomshabiliteringen, din förskola och din skola kan också vara med.

Vi planerar tillsammans med dig hur vi kan hjälpas åt att förbättra din vardag. Beroende på vad du behöver kan du få hjälp med att utreda dina styrkor och svårigheter, träna på något du vill lära dig eller få stöd genom samtal.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig så kan du läsa om din tid hos oss utifrån de behov du har.

Behov av tolk

Om du inte talar svenska kan vi boka en språktolk. Vi kan även boka dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk för dig som behöver det. Kontakta oss i god tid före ditt besök.

Om du behöver alternativ telefoni

Om du vill ringa oss och har en hörselskada, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning om du behöver hjälp.

Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)

Information om tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se

Förhinder

Om du får förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss det så snart som möjligt.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter