Barnrehab Lund

Hitta hit

Närmaste busshållplatser är Sofiavägen och Universitetssjukhuset i Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi vänder oss till dig som är 17 år eller yngre som har svårt att kommunicera, svårt att äta och få i dig näring eller problem med blåsan eller tarmen. Du behöver ha kontakt med en habiliteringsmottagning i Skåne.

Även du som är 20 år eller yngre kan vända dig hit om du har fått en förvärvad hjärnskada innan du var 18 år.

Du och dina närstående kan få stöd och behandling genom daglig kontakt under en kortare tidsperiod.

Vi är en specialistmottagning inom habiliteringen barn och unga i Region Skåne.

E-tjänster

Så söker du till oss

Du som har svårt att kommunicera, svårt att äta och få i dig näring eller problem med blåsan eller tarmen, kan söka stöd och behandling av oss. Det gör du genom en ansökan från någon av habiliteringsmottagningarna i Skåne. 

Du som har en förvärvad hjärnskada kan söka stöd och behandling på följande sätt:

  • Via de lokala habiliteringsmottagningarna för barn och unga.
  • Remiss från elevhälsan eller läkaren som behandlar dig.
  • Egen vårdbegäran

I vissa fall är det också möjligt att söka till oss via en specialistvårdsremiss, till exempel om du har en förvärvad hjärnskada men inte bor i Skåne.

Ditt besök hos oss

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på bokad tid. 

Kom ihåg att ta med legitimation. Det kan exempelvis vara ett körkort, pass eller nationellt id-kort. Digitalt id-kort i mobiltelefon är ännu inte godkänt som id-handling i Region Skåne.

Meddela oss i god tid före ditt besök om du behöver en tolk. Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk. 

Vill du ringa oss och har en hörselnedsättning, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem? Då kan du använda alternativ telefoni. 
Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)
Information om tjänsterna texttelefoni.sebildtelefoni.net och teletal.se

Här får du veta mer vad vi kan göra för dig inom våra fyra områden kommunikation, nutrition, blåsa och tarm och förvärvad hjärnskada. 

Kommunikation

Hur vi hjälper dig som har svårt att kommunicera och dina närstående.

Nutrition

Hur vi hjälper dig som har problem med att äta och få i dig näring.

Uroterapi

Hur vi hjälper dig som har problem med blåsan eller tarmen.

Förvärvad hjärnskada

Hur vi hjälper dig som har en förvärvad hjärnskada.

Du kan lämna synpunkter på vården på flera sätt. Till exempel via våra e-tjänster eller telefon. På 1177.se kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter och vilket stöd du kan få.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.