Barn- och ungdomshabiliteringen Landskrona

Hitta hit

Stadsbussen stannar vid hållplats Sofia Albertina kyrka. Därifrån är det en kort promenad.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som är 17 år eller yngre och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ger råd, stöd, behandling och träning. Tillsammans med dig och din familj kommer vi fram till vilka dina behov är och gör en planering.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att erbjuda stöd och behandling behöver vi något av följande:

  • Remiss från en annan vårdgivare, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, barnkliniken, barnhälsovården eller skolhälsovården.
  • Egenanmälan, om du söker på egen hand. En utredning ska ha gjorts som bekräftar diagnos autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Kontakta oss.
  • Att du har besökt oss tidigare.

Ditt besök hos oss

Vid första besöket erbjuder vi alltid dig och dina föräldrar ett eller flera inledande möten. Då pratar vi om era tankar och funderingar kring funktionsnedsättningen och vilket stöd som ni kan få av oss.

Tillsammans gör vi en planering där vi utgår från dina behov. Du och dina föräldrar har ett stort inflytande på hur habiliteringsinsatserna planeras.

Film om hur vi tillsammans med dig gör en planering

Om du vill veta mer om hur det fungerar hos oss kan du följa med Superhjälten Undra på upptäcktsfärd.

Besök Undra om habiliteringen på webben

Ladda ned appen Undra om habiliteringen (App store)

Ladda ned appen Undra om habiliteringen (Google Play)

Behov av tolk

Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk när det behövs.

Behov av alternativ telefoni

Om du vill ringa och är hörselskadad, döv, har talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Om du behöver hjälp kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning.

Information om hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se).

Information om tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se

Förhinder

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid om du har fått förhinder till en bokad tid.

Ta med dig legitimation.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter