Barn- och ungdomshabiliteringen Eslöv

Hitta hit

Stadsbussen stannar vid hållplats Tåbelunds vårdcentral.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som är 17 år eller yngre och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ger råd, stöd, behandling och träning. Tillsammans med dig och din familj kommer vi fram till vilka dina behov är och gör en planering.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att erbjuda stöd och behandling behöver vi något av följande:

  • Remiss från en annan vårdgivare, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, barnkliniken, barnhälsovården eller skolhälsovården.
  • Egenanmälan, om du söker på egen hand. En utredning ska ha gjorts som bekräftar diagnos autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Kontakta oss.
  • Att du har besökt oss tidigare.

 

Ditt besök hos oss

Vid första besöket erbjuder vi alltid dig och dina föräldrar ett eller flera inledande möten. Där får ni möjlighet att prata om era tankar och funderingar kring funktionsnedsättningen. Vi informerar också om Barn- och ungdomshabiliteringen och vad ni kan få för hjälp av oss.

Tillsammans gör vi en planering där vi utgår från de behov som är aktuella i dagsläget. Du och dina föräldrar har ett stort inflytande på hur habiliteringsinsatserna planeras.

Om du inte talar svenska kan vi boka en språktolk. Vi kan även boka dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk för dig som behöver det. Kontakta oss i god tid före ditt besök.

Ta med dig legitimation.

Om du har får förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.