Barn- och ungdomshabiliteringen Ystad

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Ystad lasarett.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som är 17 år eller yngre och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ger råd, stöd, behandling och träning. Tillsammans med dig och din familj kommer vi fram till vilka dina behov är och gör en planering.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att erbjuda stöd och behandling behöver vi något av följande:

  • Remiss från en annan vårdgivare, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmottagningar, barnhälsovården eller elevhälsan.
  • Egen vårdbegäran, om du söker vård på egen hand. Du ska ha gjort om en utredning som visar att du har diagnosen autism, en rörelsenedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. 
  • Att du har besökt oss tidigare.

Om du behöver alternativ telefoni

Om du vill ringa oss och har en hörselskada, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem, finns det alternativ telefoni som du kan använda. Kontakta mottagningen om du behöver hjälp.

Så använder du alternativ telefoni (1177.se)

Tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se

Ditt besök hos oss

Just nu får bara en närstående, som du behöver som stöd, följa med till ditt besök hos oss. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. Den som följer med får inte ha några symtom som kan vara covid-19.

När du kommer till oss första gången, träffas vi enskilt eller i grupp. Tillsammans gör vi en planering för att ge dig rätt stöd, och utgår då från dina behov och det som framgår av remissen eller genom egen vårdbegäran.

Förberedelser inför ditt samtal med oss

Om du vill veta mer om hur det fungerar hos oss kan du följa med Superhjälten Undra på upptäcktsfärd.

Superhjälten Undra om habiliteringen

Ladda ned appen Undra om habiliteringen (Google Play)
Ladda ned appen Undra om habiliteringen (App Store)

Behov av tolk

Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk när det behövs.

Förhinder

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid om du har fått förhinder till en bokad tid.

Ta med dig legitimation.

Expertråd för barn och ungdomar

Har du varit på några besök hos oss och tänkt att "det hade varit ännu bättre om de gjort så här". Skulle du vilja vara med och påverka och förbättra habiliteringen? Gå med i vårt expertråd för barn och ungdomar.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?