Lägerbidrag

Som handikappförening kan ni söka lägerbidrag om ni har en medlem som har en funktionsnedsättning och vill vara med på ett läger.

Innehåll på sidan

Så här får ni använda bidraget

Bidraget ska användas för att era medlemmar och eventuellt även deras närstående ska kunna vara med på läger. Lägret måste vara minst tre dagar långt och rikta sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Lägret måste vara öppet för medlemmar bosatta i Skåne, men kan arrangeras var som helst i Sverige.

Vem kan söka?

Ni som är lokal- och länsförening inom Region Skåne eller en riksorganisation kan söka bidraget om ni också är en handikappförening som

 • har en permanent verksamhet i Sverige
 • är godkänd som handikappförening av Socialstyrelsen och har rätt till statsbidrag
 • är ansluten till ett riksförbund för de diagnosgrupper som finns i föreningens verksamhet.
 • består av medlemmar med en funktionsnedsättning
 • har minst 50 bidragsberättigade medlemmar från minst fem olika kommuner i länet
 • har ett eget plus- eller bankgiro.
 • har en firmatecknare
 • har en ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • har en styrelse och en revisor
 • har fastställda stadgar
 • har haft ett årsmöte
 • har en verksamhetsberättelse eller årsredovisning över sin verksamhet
 • har en revisionsberättelse utan anmärkning.

Bidragsberättigad medlem

Som förening får ni bidrag för varje medlem som har en funktionsnedsättning och som är högst 26 år. Ni kan också få bidrag för medlemmens närstående.

Ni kan få bidrag för den medlem som

 • är en fysisk person
 • är folkbokförd i Skåne
 • aktivt har valt att bli medlem i er förening
 • har betalat medlemsavgift till föreningen för det år som ni ansöker om bidrag

Föreningar som inte är handikappföreningar kan söka annat bidrag

Om ni inte är en handikappförening men har verksamhet för personer med en funktionsnedsättning, finns det ett annat andra bidrag som ni kan söka.

Bidrag till föreningar som inte är handikappföreningar

Så här söker ni bidrag

Fyll i blanketten ”Ansökan om lägerbidrag” för att söka bidraget.

Blankett för ansökan om lägerbidrag (pdf)

Skicka blanketten till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad.

Ni kan ansöka om bidrag när som helst under året. Ni får veta om ni får bidrag via brev och sedan betalar vi ut bidraget som en engångssumma.

Hur mycket kan vi få i bidrag?

Ni får 300 kronor för varje dag och lägerdeltagare. Ni kan som mest få 20 000 kronor för ett läger.

Hur redovisar vi bidraget?

När lägret är avslutat ska ni redovisa det för oss inom två månader. Skicka in en beskrivning av genomfört läger till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad.

Om lägret inte blir av eller om ni inte redovisar det, måste ni betala tillbaka bidraget.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.