Grund- och medlemsbidrag

Som handikappförening kan ni söka grundbidrag och medlemsbidrag för del av era löpande kostnader. Det kan till exempel vara för administration, lokal eller löner.

Innehåll på sidan

Så här får ni använda bidragen

Grundbidraget och medlemsbidraget ska användas för att betala en del av kostnaderna för

 • administration
 • lönekostnader och resekostnader för styrelsearbetet
 • lokalhyra
 • internt arbete, interna aktiviteter och intern information. Det kan till exempel vara kostnader för interna utbildningar, medlemsmöten, ombudsinformation, medlemsvärvning, bidragsarbete, verksamhetsplanering och trivselaktiviteter inom föreningen.
 • styrelsens arbete och årsmöte
 • webbplats och sociala medier
 • gåvor och blommor.

Ni får inte använda bidragen för att betala kostnader som inte är en del av er löpande verksamhet, till exempel projekt för utveckling eller aktiviteter som exempelvis konferenser. Inte heller får bidragen placeras i en fond eller användas för att öka föreningens eget kapital.

Vem kan söka?

Ni kan söka grundbidrag och medlemsbidrag om ni är en handikappförening som

 • har en permanent verksamhet i hela Skåne
 • är godkänd som handikappförening av Socialstyrelsen och har rätt till statsbidrag
 • är ansluten till ett riksförbund för de diagnosgrupper som finns i verksamheten.
 • består av medlemmar som har en funktionsnedsättning
 • har minst 50 bidragsberättigade medlemmar från minst fem olika kommuner i länet
 • har ett eget plus- eller bankgiro
 • har en firmatecknare
 • har en ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • har en styrelse och en revisor
 • har fastställda stadgar
 • har haft ett årsmöte
 • har en verksamhetsberättelse eller årsredovisning över sin verksamhet
 • har en revisionsberättelse utan anmärkning.

Bidragsberättigad medlem

Ni kan få bidrag för den medlem som

 • är en fysisk person
 • är folkbokförd i Skåne
 • aktivt har valt att bli medlem i er förening
 • har betalat medlemsavgift till föreningen för det år som ni ansöker om bidrag

Föreningar som inte är handikappföreningar kan söka annat bidrag

Om ni inte är en handikappförening men har verksamhet för personer med en funktionsnedsättning, finns det ett annat andra bidrag som ni kan söka.

Bidrag till föreningar som inte är handikappföreningar

Hur mycket kan vi få i bidrag?

Hur mycket ni kan få i grundbidrag beror på dels hur stort årets basbelopp är tillsammans med hur många medlemmar ni har i föreningen.

Årets prisbasbelopp (SCB.se)

Medlemsbidraget är 55 kronor per för varje medlem.

Så här söker ni bidrag

Ansökan ska innehålla

 • ert revisorsintyg
 • en ifylld version av blanketten ”Ansökan om grund- och medlemsbidrag”
 • regionföreningens stadgar.

Blankett för ansökan om grund- och medlemsbidrag (pdf)

Skicka ansökan till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad.

Senast 1 oktober behöver vi ha er ansökan om ni söker bidrag för det kommande året.

Ni får veta om ni får bidrag via brev. Sedan betalas bidrag ut som en engångssumma.

Hur redovisar vi bidragen?

Skicka in redovisningen så vi har den senast 1 juli året efter att ni fick bidraget. Om vi inte får in redovisningen kan det innebära att ni inte får bidrag under kommande år.

Redovisningen ska innehålla:

 • verksamhetsberättelsen
 • ekonomisk redovisning som innehåller resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelsen
 • uppgift om hur många medlemmar ni hade den 31 december året innan det år ni söker bidrag för

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.