BB-avdelning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Helsingborg Lasarettet.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig och ditt nyfödda barn efter förlossningen. Vi hjälper er med vården efteråt, barnskötsel och amning i en lugn och trygg miljö. Hit kommer även du som har ett planerat kejsarsnitt eller som har drabbats av komplikationer under graviditeten eller förlossningen.

Det är bra att stanna här 48 timmar efter förlossningen även om allt är bra, men ni kan välja att åka hem redan efter sex timmar. Du kommer sedan på återbesök på vår BB-mottagning.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Det nyfödda barnet är känsligt för infektioner och därför får bara syskon till barnet och du som partner komma på besök.

Ta inte med blommor och använd inte produkter med stark doft av hänsyn till personer som är känsliga för starka dofter.

En dag på avdelningen

Vi har flerbäddsrum där man delar både toalett/dusch och skötbord med andra nyblivna familjer. Din partner kan sova över med er på BB i mån av plats.

Ni får komma på efterkontroll efter två dygn

När barnet blivit två dygn gammalt tar vi ett rutinmässigt blodprov (PKU) och kontrollerar vikt, huvudomfång, utför hörselprov och bedömer eventuell gulsot.

Vi följer upp hur det går med amningen och om du önskar ytterligare hjälp och stöd vänder du dig till vår amningsmottagning.

Går ni hem innan barnet är 48 timmar gammalt får ni istället komma tillbaka på återbesök för efterkontrollen.

Du kan få extra hjälp med amning

Om du efter att ni åkt hem från BB behöver hjälp och stöd med din amning, vänd dig till vår amningsmottagning som ligger i samma lokaler. Kontaktuppgifter hittar du ovan under Telefon- och besökstider.

Våra barnmorskor hjälper dig både med amningsråd per telefon och genom att du kommer till oss på mottagningen. All rådgivning är gratis.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter