Kuratorsmottagning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Helsingborg Lasarettet N.

Hitta på plats

Vi finns på våningsplan 3.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du som upplever kris- eller sorgereaktioner vid en sjukdom, olycka, dödsfall, familjebildning eller i det vardagliga livet.

Vi erbjuder stödjande och bearbetande samtal och ger råd vid kontakter med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare och socialtjänst.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du drabbas av en sjukdom eller skada innebär det ofta stora påfrestningar, ibland både fysiska, psykiska och sociala. Hos oss kan du eller dina närstående få stöd och råd för att anpassa er till den förändrade livssituationen. Du kan komma enskilt, i par eller tillsammans med dina närstående.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att den läkare eller vårdpersonal som du har haft kontakt med på sjukhuset skriver en remiss till oss. Även privatläkare eller läkare från mödravården kan skriva en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via våra e-tjänster.

Ditt besök hos oss

Du får gärna ta med en närstående när du besöker oss.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Under ditt första besök får du berätta om din situation och vilken sorts stöd du vill ha. Vi ser till helheten hos varje persons situation, och därför kan behandlingen se olika ut för varje patient.

Efter besöket

Du och kuratorn kommer gemensamt fram till hur ni följer upp ditt besök.

Om du har synpunkter på vården hos oss

Du kan lämna synpunkter på vården på flera olika sätt. Till exempel genom att kontakta mottagningen eller avdelningen där du fick vård eller behandling. På 1177.se kan du läsa om fler sätt att lämna synpunkter och vilket stöd du kan få.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål på vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.