Kuratorsmottagning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Helsingborg Lasarettet N.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du som upplever kris- eller sorgereaktioner vid en sjukdom, olycka, dödsfall, familjebildning eller i det vardagliga livet.

Vi erbjuder stödjande och bearbetande samtal och ger råd vid kontakter med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare och socialtjänst.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du drabbas av en sjukdom eller skada innebär det ofta stora påfrestningar, ibland både fysiska, psykiska och sociala. Hos oss kan du eller dina närstående få stöd och råd för att anpassa er till den förändrade livssituationen. Du kan komma enskilt, i par eller tillsammans med dina närstående.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att den läkare eller vårdpersonal som du har haft kontakt med på sjukhuset skriver en remiss till oss. Även privatläkare eller läkare från mödravården kan skriva en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egenremiss, via våra e-tjänster.

Ditt besök hos oss

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Under ditt första besök får du berätta om din situation och vilken sorts stöd du vill ha. Vi ser till helheten hos varje persons situation, och därför kan behandlingen se olika ut för varje patient.

Efter besöket

Du och kuratorn kommer gemensamt fram till hur ni följer upp ditt besök.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter