Lungmottagning dagvård

Hitta hit

Du kan åka stadsbuss 1 eller regionbuss 551, 545 eller 558 till hållplats Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för utredning av sjukdom i lungorna. Vi ger också behandling till dig som har en lungsjukdom, till exempel cytostatikabehandling (cellgift) vid lungcancer och gammaglobulin vid immunbristsjukdomar.

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Om du behöver tolk meddela oss i god tid innan ditt besök så bokar vi det åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Du betalar ditt besök med kort eller faktura. För betalning med kontanter har sjukhuset en särskild kassa. Besöket är avgiftsfritt för dig under 20 år och över 85 år.

Hitta kassa för kontantbetalning

Före besöket

I vissa fall står det i kallelsen om läkemedel som du inte ska ta flera dagar före besöket. Där står också om och när du ska ta blodprov på provtagningen, EKG på klinisk fysiologi och röntgenundersökning. Ofta ska det göras några timmar innan läkarbesöket.

Kom ihåg att ta med legitimation.

Under besöket

Vid ditt första läkarbesök görs ofta ett andningsprov, därefter får du ytterligare information om planerade undersökningar av sjuksköterska. Hela besöket kan ta kan ta närmare två timmar.

Efter besöket

Vid läkarbesöket får du oftast tid till nästa besök eller undersökning.

Vi som jobbar här

Hos oss arbetar lungspecialistläkare och sjuksköterskor. Alla lungcancerpatienter erbjuds kontaktsjuksköterska. Vi har också kurator, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut knutna till oss.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.