Lungmottagning dagvård

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för utredning av sjukdom i lungorna. Vi ger också behandling till dig som har en lungsjukdom, till exempel cytostatikabehandling (cellgift) vid lungcancer och gammaglobulin vid immunbristsjukdomar.

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt eller senast 24 timmar innan ditt besök. Besök som inte har avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Före besöket

I vissa fall står det i kallelsen om läkemedel som du inte ska ta flera dagar före besöket. Där står också om och när du ska ta blodprov på provtagningen, EKG på klinisk fysiologi och röntgenundersökning. Ofta ska det göras några timmar innan läkarbesöket.

Kom ihåg att ta med legitimation.

Under

Vid ditt första läkarbesök görs ofta ett andningsprov, därefter får du ytterligare information om planerade undersökningar av sjuksköterska. Hela besöket kan ta kan ta närmare två timmar.

Efter besöket

Vid läkarbesöket får du oftast tid till nästa besök eller undersökning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter