Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. Sjukhusskolan ligger i anslutning till barn- och ungdomsavdelningen.

Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från grundskola till och med gymnasiet. Undervisningen anpassas individuellt efter varje barn med hänsyn till sjukdom och behandling.

På sjukhusskolan finns ett litet bibliotek, läroböcker och datorer. Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp. Elever som är isolerade får besök av läraren och eventuell undervisning på rummet.

Samarbete mellan hemskola och sjukhusskola

Att hemskola, vårdnadshavare och sjukhusskola samarbetar är en nödvändig och självklar förutsättning. Sjukhusläraren behöver uppgifter om hemskolans planering samt prioritering av ämnen och uppgifter.

Verksamheten drivs av Kristianstads kommun sjukhusskola och lärarna medverkar i ronder, konferenser och planering som gäller den enskilde eleven.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter