Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. Sjukhusskolan ligger i anslutning till barn- och ungdomsavdelningen.

Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från grundskola till och med gymnasiet. Undervisningen anpassas individuellt efter varje barn med hänsyn till sjukdom och behandling.

På sjukhusskolan finns ett litet bibliotek, läroböcker och datorer. Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp. Elever som är isolerade får besök av läraren och eventuell undervisning på rummet.

Samarbete mellan hemskola och sjukhusskola

Att hemskola, vårdnadshavare och sjukhusskola samarbetar är en nödvändig och självklar förutsättning. Sjukhusläraren behöver uppgifter om hemskolans planering samt prioritering av ämnen och uppgifter.

Verksamheten drivs av Kristianstads kommun sjukhusskola och lärarna medverkar i ronder, konferenser och planering som gäller den enskilde eleven.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.