Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. Sjukhusskolan ligger i anslutning till Barn- och ungdomsavdelningen.

Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från grundskola till och med gymnasiet. Undervisningen anpassas individuellt efter varje barn med hänsyn till sjukdom och behandling.

Samarbete mellan hemskola, vårdnadshavare och sjukhusskola är en nödvändig och självklar förutsättning. Sjukhusläraren behöver uppgifter om hemskolans planering samt prioritering av ämnen och uppgifter.

Sjukhusskolan har ett litet bibliotek, läroböcker och datorer. Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp. Elever som är isolerade får besök av läraren och eventuell undervisning på rummet.

Sjukhusskolan drivs av Kristianstads kommun sjukhusskola och lärarna medverkar i ronder, konferenser och planering som gäller den enskilde eleven.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.