Lekterapi

Lekterapi är en specialpedagogisk verksamhet och en del i behandlingen av barn och ungdomar som är inlagda på sjukhuset.

På lekterapin finns saker som barn och ungdomar känner igen från sin vanliga värld. Det kan kännas tryggt i en annars ofta ny miljö. Även syskon är välkomna hit. Det ska vara en trygg och ostörd plats, fri från undersökningar och provtagningar och som ger möjlighet till lek, skapande och kulturupplevelser.

Lekterapin har ett stort lekrum för de mindre barnen, ett målarrum och ett tonårsrum.

Utanför finns ett stort tak, Takis. Det fungerar som en trädgård och lekplats för patienter från Barn- och ungdomsmottagningen/-avdelningen som annars inte har möjlighet att komma ut och få frisk luft.

Lekterapin ligger i anslutning till Barn- och ungdomsmottagningen/-avdelningen och hit kommer clownronden två dagar i veckan.

Förälder eller vårdnadshavare måste vara med

Vi som pedagoger visar gärna barnet vad som finns att göra på lekterapin, men en förälder eller vårdnadshavare måste vara där tillsammans med barnet.

Förkylda barn är välkomna en annan dag

Många barn som leker hos oss är infektionskänsliga och därför ber vi dig som är förkyld eller har en infektion att komma tillbaka när du är frisk.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter