Om sjukhuset

Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) erbjuder akut och planerad specialistvård. På sjukhuset finns bland annat ett diagnostiskt centrum där patienter med misstänkt cancer eller annan allvarlig sjukdom får utredning med kortast möjliga väntetider.

Inom Centralsjukhuset Kristianstad finns hög medicinsk kompetens, det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Här finns akutmottagning, specialistenheter för barnmedicin, förlossningsvård, kvinnosjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, internmedicin, infektionssjukdomar och hudverksamhet.

På sjukhuset finns cirka 2000 medarbetare.

Organisation

Centralsjukhuset Kristianstad ingår i sjukvårdsförvaltningen Skånevård Kryh, som är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

I Skånevård Kryh ingår också sjukhusen i Hässleholm och Ystad och offentlig primärvård i östra Skåne. Förvaltningen ansvarar även för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet i hela Skåne och för alla ungdomsmottagningar i regionen.

Kontaktuppgifter till förvaltningens ledning

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.