Om sjukhuset

Centralsjukhuset Kristianstad är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt. Hit kommer du som är i behov av specialiserad akutsjukvård, förlossningsvård och planerade operationer.

På sjukhuset finns akutmottagning samt mottagningar och vårdavdelningar inom många olika specialiteter. Här finns även förlossningsavdelning, BB och neonatalavdelning för tidigt födda barn.

Mottagningar och avdelningar på sjukhuset

Sjukhuset har ett diagnostiskt centrum där patienter med misstänkt cancer eller annan allvarlig sjukdom får utredning med kortast möjliga väntetider.

På sjukhuset arbetar ungefär 2000 medarbetare.

Organisation

Centralsjukhuset Kristianstad ingår i sjukvårdsförvaltningen Skånevård Kryh, som är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

I Skånevård Kryh ingår också sjukhusen i Hässleholm och Ystad och offentlig primärvård i östra Skåne. Förvaltningen ansvarar även för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet i hela Skåne och för alla ungdomsmottagningar i regionen.

Kontaktuppgifter till förvaltningens ledning

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.