Forskning

På alla sjukhus i Region Skåne bedrivs forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten.

Forskningen på CSK

Läs mer om aktuell forskning på Centralsjukhuset Kristianstad.

Forskning i Region Skåne

Region Skåne arbetar för att främja forskning och utveckling i Skåne. (skane.se)

Rådgivning och stöd för forskare

På skane.se kan du läsa mer om bland annat forskningsmedel, mötesplatser och nätverk.

Delta i klinisk studie

Delta som försöksperson och bidra till att driva forskningen framåt. (kliniskastudier.se)

Lär dig mer om forskning

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. (vetenskaphalsa.se)