Dietistmottagning medicin

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.

Hitta på plats

Vi finns på våningsplan 14.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att få hjälp med att anpassa din kost och dina matvanor utifrån din hälsa, näringsbehov, vanor och preferenser. Du får råd om hur du kan ändra dina matvanor eller ditt näringsintag för att få en bättre hälsa. Du kan också få näring med dropp eller sond, och råd om du har svårt att tugga och svälja.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Vi tar emot dig som behöver stöd av en dietist som en del av
din behandling. Läkare eller annan sjukvårdpersonal på din avdelning eller mottagning skickar då en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Just nu får du inte ta med någon till ditt besök hos oss. Det är för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och covid-19. I vissa fall kan din närstående istället vara med via telefon eller video. Ibland kan vi göra undantag från besöksförbudet, till exempel för en vårdnadshavare utan symtom.

Om covid-19 och besöksförbudet

Kom ihåg att ta med legitimation.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Anmäl ditt besök i kassan vid huvudentrén på entréplan. Första besöket tar ungefär 45–60 minuter.

Under besöket gör vi en bedömning av ditt mat- och näringsintag, och registrerar i vissa fall även din vikt och längd. Tillsammans planerar vi sedan hur du kan äta för att må så bra som möjligt. Vi utgår från dina behov, och råden kan därför se olika ut för varje patient. Du kan behöva ändra din kost tillfälligt eller under en längre period.

Efter besöket

Under besöket kommer vi tillsammans fram till hur uppföljningen ska se ut.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter