Ekokardiografi

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtats storlek och funktion. Genom att föra en ultraljudsgivare över ditt bröst kan vi se en rörlig bild av ditt hjärta.

Undersökningen tar 40–60 minuter.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Under undersökningen får du ta av dig på överkroppen och lägga dig på vänster sida på en brits. Du får små elektroder på bröstet, som används för att vi ska kunna anpassa mätningarna till ditt hjärtas rytm.

Den som utför undersökningen för sedan en ultraljudsgivare över ditt bröstet. På en bildskärm syns en rörlig bild av hjärtat. Kontaktsalvan som används kan kännas kletig men undersökningen gör inte ont.

Resultatet skickas till läkaren som har remitterat dig eller ditt barn till undersökningen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?