Ekokardiografi via matstrupen

En ultraljudsundersökning av hjärtat utförs i vissa fall via matstrupen. På så vis får man bättre bildkvalitet och kan se delar av hjärtat som inte kan studeras vid en vanlig ekokardiografi.

Totalt tar undersökningen av hjärtat en till en och en halvtimme. Ofta gör vi en vanlig ekokardiografi vid samma besök som ekokardiografin via matstrupen.

Du får inte äta eller dricka fyra timmar före undersökningen.

Först sätter vi en nål med en tunn plastslang i din arm, en så kallad venkateter. Du får en sprej för att bedöva svalget, och om du behöver får du lugnande medel genom venkatetern. Därefter får du svälja en slang med en ultraljudsgivare, som vi för ner genom matstrupen.

Du får inte äta eller dricka en timme efter undersökningen. Om du har fått lugnande medel strax före undersökningen så får du inte köra bil under resten av dagen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?