Ultraljudsmottagning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Helsingborg Lasarettet.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att göra en ultraljudsundersökning när du är gravid.

Med hjälp av ultraljud kan vi se hur fostret mår, om du bär på fler än ett foster och i vilken graviditetsvecka du befinner dig.

Om din barnmorska bedömer att du behöver utökade kontroller under din graviditet så skickas en remiss hit.

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Om du inte talar svenska kan vi boka en språktolk. Vi kan även boka dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk för dig som behöver det. Kontakta oss i god tid innan ditt besök.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet. 

Före besöket

  • Barn får inte närvara vid undersökningen, däremot får du ta med dig en vuxen.
  • Ta med kontanter om du vill köpa fotografier från ultraljudsundersökningen. Egen videoinspelning eller fotografering är inte tillåten.
  • Läs gärna igenom informationsmaterialet tillsammans med den som ska följa med dig.
  • Undvik att kissa timmen före undersökningen.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Under besöket

Du som är gravid ligger på rygg på en brits med magen bar. Barnmorskan eller läkaren smörjer en gelé på magen. Gelén gör att bilden blir tydligare.

Vi håller en så kallad ultraljudsgivare mot huden och för den över magen för att kunna se fostret ur olika vinklar. Det kan bli ett tryck mot magen, men det gör inte ont.

Oftast kan du också se bildskärmen med ultraljudsbilden. Många blivande föräldrar tycker att det är svårt att urskilja vad ultraljudet visar.

Vi som jobbar här

Ultraljudsutbildade barnmorskor, läkare och medicinska sekreterare.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.