Geriatrikavdelning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Helsingborg Lasarettet.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

På geriatrikavdelningen vårdas äldre patienter. Oftast kommer du till oss direkt från akutmottagningen eller den medicinska akutvårdsavdelningen. Vanliga inläggningsorsaker är en akut infektion eller hjärtsvikt ovanpå andra sjukdomar.

Personal från flera olika yrkesgrupper arbetar i team och gör en helhetsbedömning ur ett medicinskt, rehabiliteringsmässigt och socialt perspektiv. Utskrivning sker oftast i nära samverkan med kommunerna.

Ett forskningsprojekt med ett mobilt geriatriskt team är knutet till avdelningen. Det riktar sig till patienter som är över 77 år och som besökt akutmottagningen flera gånger under ett år.

E-tjänster

En dag på avdelningen

  • 08.00-09.00 Frukost
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 17.30-18.30 Middag

Läkare finns på avdelningen under hela dagen på vardagar. Under helgen kommer en jourläkare och då har vi endast möjlighet att ta upp akuta händelser. Därför är det inte alltid möjligt att få träffa en läkare på helgen.

Klockan 9.30 har vi en kort pulsrond för att planera dagens arbete och ta upp akuta saker och klockan 13.30 har vi en större teamrond då stora delar av teamet är representerat.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter