Rehabiliteringsmottagning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

På mottagningen arbetar vi med rehabilitering för dig som är över 65 år och har stroke eller någon annan neurologisk sjukdom, som till exempel Parkinsons sjukdom.

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Kontakta mottagningen om du har några frågor.

Ditt besök hos oss

Meddela oss i god tid om du behöver en tolk, så bokar vi det åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte har avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Före besöket

Kom ihåg att ta med legitimation.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Under

Vid första besökt görs en bedömning om en rehabiliteringsperiod är aktuell. Utifrån bedömning av arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare skapas en rehabiliteringsplan med målsättning för rehabiliteringsperioden.

Rehabiliteringsperioden är tidsbegränsad till två till tre månader, två till trehalvdagar i veckan. Träningen är uppdelad i 60-minuters pass och består av sjukgymnastik och arbetsterapi.

Efter besöket

Efter avslutad rehabiliteringsperiod erbjuds du att fortsätta i strokeskola, under förutsättning att du kan tillgodogöra dig informationen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter