Långtids-EKG

Med långtids-EKG kan vi mäta din hjärtrytm under ett eller flera dygn, för att utreda bland annat hjärtklappning, yrsel eller svimning. Undersökningen kan även kallas Holter-EKG eller bandspelar-EKG.

Det inledande besöket tar högst en halvtimme. Du får då mätutrustning fäst på kroppen som du ska bära med dig, oftast under ett dygn, innan du återlämnar den till sjukhuset.

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. Du bör dock ha med dig eventuell medicinlista vid besöket.

Vi fäster elektroder på din bröstkorg och kopplar dem till en bärbar inspelningsdosa. Medan registreringen pågår ska du föra dagbok över vad du gör vid olika tidpunkter och om du känner några symtom.

Man gör mätningen under lång tid eftersom obehagen kan komma och gå, och därför är svåra att undersöka vid ett kort besök på sjukhuset. Du får inte duscha eller bada så länge undersökningen pågår, men annars kan du leva som vanligt.

När du har återlämnat utrustningen så kommer resultaten att analyseras. Du får svar vid ett senare tillfälle från den läkare som har remitterat dig till undersökningen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?