Lungscintigrafi

Med lungscintigrafi kan vi undersöka hur andningsluften och blodet i lungornas blodkärl fördelar sig i lungorna. Undersökningen består av ett eller två moment, beroende på om det är luften eller blodet som ska undersökas.

Vanligtvis genomför vi båda delarna av undersökningen vid samma tillfälle. Det tar ungefär en timme. Du kommer behöva ligga helt stilla i en halvtimme.

Om du är gravid eller ammar ska du meddela oss detta så fort du har fått din kallelse.

Andningsluft

Du andas in svagt radioaktiv luft via ett munstycke. Med en gammakamera tar vi bilder på hur luften är fördelad i lungorna. Du kommer ligga ner på en brits när vi tar bilderna.

Blodkärl

Vi sprutar in en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen eller handen. Med en gammakamera tar vi bilder på hur blodet flödar i lungornas blodkärl. Utöver nålsticket är undersökningen inte obehaglig.

Det radioaktiva ämnet försvinner snabbt från kroppen. Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig. Resultatet skickas till den läkare som har remitterat dig till undersökningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter