Lungscintigrafi

Med lungscintigrafi kan vi undersöka hur andningsluften och blodet i lungornas blodkärl fördelar sig i lungorna. Undersökningen består av ett eller två olika moment, beroende om det är luften eller blodet som ska undersökas.

Hur lång tid tar det?

Vanligtvis genomför vi båda delarna av undersökningen vid samma tillfälle. Det tar ungefär en timme. Du kommer behöva ligga helt stilla i en halvtimme.

Före

Om du är gravid eller ammar ska du meddela oss detta så fort du fått din kallelse.

Under

Andningsluft

Du andas in svagt radioaktiv luft via ett munstycke. Med en gammakamera tar vi bilder på hur luften är fördelad i lungorna. Du kommer ligga ner på en brist när vi tar bilderna.

Blodkärl

Vi sprutar in en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen eller handen. Med en gammakamera tar vi bilder på hur blodet flödar i lungornas blodkärl. Utöver nålsticket är undersökningen inte obehaglig.

Efter

Det radioaktiva ämnet försvinner snabbt från kroppen. Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig. Resultatet skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.