Strokemottagning

Hitta hit

Du kan åka stadsbuss 1 eller regionbuss 551, 545 eller 558 till hållplats Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Du som har insjuknat i stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) och vårdats på Centralsjukhuset Kristianstad kommer till oss för återbesök. Besöket sker cirka 4-6 veckor efter hemgång.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Remiss skrivs från den avdelning där du vårdats för stroke eller TIA.

Ditt besök hos oss

Om du behöver tolk meddela oss i god tid innan ditt besök så bokar vi det åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Du betalar ditt besök med kort eller faktura. För betalning med kontanter har sjukhuset en särskild kassa. Besöket är avgiftsfritt för dig under 20 år och över 85 år.

Hitta kassa för kontantbetalning

Före besöket

Kom ihåg att ta med legitimation.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Under besöket

Vid ditt första besök hos oss får du träffa en sjuksköterska och berätta om vad som hände vid insjuknandet. Tillsammans pratar vi om vårdtiden, genomförda undersökningar och provtagningar. Vi går även igenom dina läkemedel och samtalar även om dina upplevelser efter utskrivningen från sjukhuset. Under besöket pratar vi om riskfaktorer såsom kost, motion och rökning.

Du får gärna ta med en närstående eller god vän vid besöket. Besöket tar ungefär 30-45 minuter.

Efter besöket

Eventuellt läkarbesök bokas in cirka tre månader efter utskrivning från vårdavdelningen. Om du inte har behov av att träffa läkare på Strokemottagningen sker den fortsatta uppföljningen via din vårdcentral.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.