Strokemottagning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Du som har insjuknat i stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) och vårdats på Centralsjukhuset Kristianstad kommer till oss för återbesök. Besöket sker cirka 4-6 veckor efter hemgång.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Remiss skrivs från den avdelning där du vårdats för stroke eller TIA.

Ditt besök hos oss

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Före besöket

Kom ihåg att ta med legitimation och en aktuell lista över dina mediciner.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Under

Vid ditt första besök hos oss får du träffa en sjuksköterska och berätta om vad som hände vid insjuknandet. Tillsammans pratar vi om vårdtiden, genomförda undersökningar och provtagningar. Vi går även igenom dina läkemedel och samtalar även om dina upplevelser efter utskrivningen från sjukhuset. Under besöket pratar vi om riskfaktorer såsom kost, motion och rökning.

Du får gärna ta med en närstående eller god vän vid besöket. Besöket tar ungefär 30-45 minuter.

Anmäl ditt besök i kassan vid huvudentrén på entréplan.

Efter besöket

Eventuellt läkarbesök bokas in cirka tre månader efter utskrivning från vårdavdelningen. Om du inte har behov av att träffa läkare på strokemottagningen sker den fortsatta uppföljningen via din vårdcentral.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter