Ankomstavdelning Kristianstad

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.

Hitta på plats

Vi finns på våningsplan 5.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Till oss kommer du för att förberedas inför en operation, undersökning eller behandling. Vi går tillsammans igenom din journal, kontrollerar provsvar och ställer förberedande frågor till dig. Du har också möjlighet att själv ställa frågor till oss.

När vi är klara med alla förberedelser blir du hämtad till platsen där du ska opereras, undersökas eller behandlas.

Till oss kommer även du för att undersökas och behandlas under dagtid. Det kan till exempel vara att ta ett cellprov eller ett vävnadsprov, att göra ERCP av gallvägarna eller att lägga ett dränage.

E-tjänster

För besökare och närstående

På den här avdelningen har vi svårt att ta emot besök av medföljande. 

Anledningen är att lokalernas utformning gör det svårt att hålla de fysiska avstånd som krävs för att upprätthålla patientsäkerhet och patientsekretess när fler befinner sig på vårdsalarna.  

Vi kan i en del fall göra undantag utifrån patientens tillstånd eller när det finns ett uttalat behov.

Kontakta oss eller din mottagning för att få veta mer. Det går bra att närstående deltar i besöket via röstsamtal på patientens egna telefon. 

Om du har synpunkter på vården hos oss

Du kan lämna synpunkter på vården på flera olika sätt. Till exempel genom att kontakta mottagningen eller avdelningen där du fick vård eller behandling. På 1177.se kan du läsa om fler sätt att lämna synpunkter och vilket stöd du kan få.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål på vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.