Anestesimottagning

Hitta hit

Du kan åka stadsbuss 1 eller regionbuss 551, 545 eller 558 till hållplats Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du när det blivit bestämt att du ska genomgå en operation. Du kan träffa antingen anestesiläkare eller anestesisjuksköterska beroende på om du ska vara inlagd på vårdavdelning eller opereras över dagen. Syftet med besöket är att göra en hälsobedömning, planera och informera om sövning eller bedövning samt vad som sker på operationsdagen. Vid barnbesök kan vi erbjuda material och bilder så att barnet aktivt kan delta i förberedelserna.

Så söker du vård hos oss

Kontakta mottagningen för att diskutera dina förberedelser så att vistelsen i samband med operation/undersökning ska bli så bra som möjligt.
Vi vill att du ska vara väl förberedd inför din operation och att du eller dina närstående ska kunna ställa frågor.

Besök till anestesiläkare bokas av din mottagning eller avdelning. Besök till anestesisjuksköterska sker utan tidbokning, se Drop in under "Visa telefontider och fler kontaktuppgifter". Besöket är kostnadsfritt.

Ditt besök hos oss

Om du behöver tolk meddela oss i god tid innan ditt besök så bokar vi det åt dig.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt.

Före besöket

Din hälsodeklaration ska du lämna på respektive mottagning när läkaren bestämt att du ska opereras. Där beskriver du ditt nuvarande hälsotillstånd, dina tidigare sjukdomar samt vilka läkemedel du använder. Hälsodeklarationen ligger till grund för anestesiläkarens bedömning av din sövning/bedövning på operationsdagen.

Under besöket

Under besöket hos anestesiläkare eller anestesisjuksköterska går vi igenom lämplig anestesimetod och smärtlindring i samband med din operation. Du får också möjlighet att ställa frågor. Besöket tar cirka 10–30 minuter.

Efter besöket

Efter besöket skriver anestesiläkaren eller sjuksköterskan en journalanteckning med sammanfattning om vad vi har pratat om.

Vi som jobbar här

Hos oss arbetar anestesiläkare och sjuksköterskor med specialistkompetens inom anestesi.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.