I och med covid-19 får du inte följa med eller besöka någon som får vård hos oss. Undantag kan göras för en symtomfri vårdnadshavare eller annan person som måste följa med som stöd.

Anestesimottagning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att förberedas inför din operation. Vi bedömer din hälsa och planerar och berättar om vilken sövning och bedövning som kan bli aktuell för dig. Vi går också igenom vad som händer på operationsdagen.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Besök hos anestesiläkare bokas av din mottagning eller avdelning.

Du kan besöka en anestesisjuksköterska utan att boka tid under våra drop-in-tider.

Ditt besök hos oss

Kontakta mottagningen för att diskutera hur du ska förbereda dig inför din operation eller undersökning, så att du kan känna dig så väl förberedd som möjligt.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Meddela oss så snart som möjligt om ni inte kan komma på er bokade tid.

Före besöket

Din hälsodeklaration ska du lämna på respektive mottagning när läkaren har bestämt att du ska opereras. Där beskriver du ditt nuvarande hälsotillstånd, dina tidigare sjukdomar samt vilka läkemedel du använder. Hälsodeklarationen ligger till grund för anestesiläkarens bedömning av din sövning och/eller bedövning på operationsdagen.

Under

Under besöket går vi igenom lämplig anestesimetod och smärtlindring i samband med din operation. Du får också möjlighet att ställa frågor. Besöket tar cirka 10 till 30 minuter.

Efter besöket

Efter besöket sammanfattar vi vad vi har pratat om i din journal.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter