Anestesimottagning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du när det blivit bestämt att du ska genomgå en operation. Du kan träffa antingen anestesiläkare eller anestesisjuksköterska beroende på om du ska vara inlagd på vårdavdelning eller opereras över dagen. Syftet med besöket är att göra en hälsobedömning, planera och informera om sövning eller bedövning samt vad som sker på operationsdagen. Vid barnbesök kan vi erbjuda material och bilder så att barnet aktivt kan delta i förberedelserna.

Så söker du vård hos oss

Besök till anestesiläkare bokas av din mottagning eller avdelning. Besök till anestesisjuksköterska sker utan tidbokning, se drop in-tider under "Visa telefontider och fler kontaktuppgifter". Besöket är kostnadsfritt.

Ditt besök hos oss

Kontakta mottagningen för att diskutera dina förberedelser så att vistelsen i samband med operation/undersökning ska bli så bra som möjligt.
Vi vill att du ska vara väl förberedd inför din operation och att du eller dina närstående ska kunna ställa frågor.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Har ni inte möjlighet att komma på er bokade tid? Meddela oss i så fall så snart som möjligt.

Före besöket

Din hälsodeklaration ska du lämna på respektive mottagning när läkaren bestämt att du ska opereras. Där beskriver du ditt nuvarande hälsotillstånd, dina tidigare sjukdomar samt vilka läkemedel du använder. Hälsodeklarationen ligger till grund för anestesiläkarens bedömning av din sövning/bedövning på operationsdagen.

Under

Under besöket hos anestesiläkare eller anestesisjuksköterska går vi igenom lämplig anestesimetod och smärtlindring i samband med din operation. Du får också möjlighet att ställa frågor. Besöket tar cirka 10–30 minuter.

Efter besöket

Efter besöket skriver anestesiläkaren eller sjuksköterskan en journalanteckning med sammanfattning om vad vi har pratat om.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter