AT-tjänstgöring

Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, är ett av fyra akutsjukhus i Region Skåne. Sjukhuset har drygt 2 000 medarbetare. På CSK får du alla möjligheter att vidareutvecklas och få en bra klinisk grund inför din vidare väg mot specialistkompetens.

Till Kristianstad söker man sig som AT-läkare för att få en bra klinisk kompetens, både i teori och i praktik. Sjukhuset är tillräckligt litet för att du som AT-läkare ska kunna komma till och få delta aktivt, att vara en viktig kugge i vårt hjul, samtidigt som det är stort nog för att vara ett komplett akutsjukhus.

Centralsjukhuset Kristianstad tillhör förvaltning Skånes sjukhus nordost. I Skånes sjukhus nordost ingår även Hässleholms sjukhus.

Tjänstgöringen omfattar 18 månader och slutenvårdsplaceringen är förlagd till Centralsjukhuset Kristianstad. Blocken omfattar tjänstgöringsavsnitt i 4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader allmänmedicin.

Kristianstad har ett gott rykte som utbildningssjukhus där möjligheter till självständigt arbete med bra stöd är en naturlig del av AT.

Opererande specialiteter

Opererande specialiteter är fördelade på 11 veckor allmän kirurgi, 5 veckor ortopedi och 3 veckor anestesi. Som AT-läkare inom kirurgi kommer du att delta i det dagliga arbetet i ett av specialistteamen och på akutvårdsavdelningen. Under din AT-period på ortopeden är du mesta tiden placerad på akutmottagningen, en till två veckor är avsatta för mottagnings- och operationsverksamhet. Du deltar även i jourverksamheten dag och natt. Vid jourarbete har du alltid tillgång till en mellanjour på sjukhuset.

Invärtesmedicinska specialiteter

Under internmedicinavsnittet blir du en del av arbetslaget och får vara med och ta ansvar under handledning av erfarna kollegor och specialister. Alla medicinska subspecialiteter finns representerade med sektioner inom kardiologi, lungmedicin, allergologi, gastroenterologi, hematologi, reumatologi, diabetologi, endokrinologi, nefrologi, neurologi och strokevård. Du kommer att tjänstgöra på akutmottagningen och våra internmedicinska avdelningar men även en vecka inom infektionsmedicin. Du deltar även i jourverksamheten med mellanjour tillgänglig på sjukhuset.

Psykiatri

Psykiatriavsnittet består till största delen av öppenvårdsmottagning där du ingår i våra öppenvårdsteam. Du har eget rum för patientbesök och redan första veckan har du patienter på din öppenvårdsmottagning med erfaren psykiater tillgänglig att rådfråga. Under tjänstgöringstiden finns inplanerat såväl dag- som nattjourer på vår akutmottagning. Då finns en erfaren psykiater i bakjour att rådfråga. Du kommer också att delta i avdelnings- och rondarbete tillsammans med ordinarie avdelningsläkare.

Allmänmedicin

AT avslutas med sex månaders tjänstgöring inom allmänmedicin i primärvården. Placeringen är förlagd till någon av vårdcentralerna i Kristianstads, Bromöllas och Östra Göinges kommuner. Du får arbeta självständigt, men alltid med möjlighet att rådfråga erfaren distriktsläkarkollega vid behov. Det finns särskild tid avsatt varje vecka för handledning. Under tjänstgöringen kommer du även att samarbeta med andra yrkeskategorier som distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Utbildning

Den övergripande introduktionen och de fortlöpande teoretiska utbildningarna ges i Kristianstad tillsammans med AT-läkarna vid Hässleholms sjukhus. Här är några exempel:

 • Kurs i akutsjukvård
 • Sjukskrivningens praktik
 • AT-ting med 3 dagars internat
 • Ledarskapsutbildning
 • Handledning och återkoppling
 • Deltagande i reflektionsgrupp erbjuds. Obligatoriskt i början, sedan frivilligt
 • Kurs i Försäkringsmedicin
 • Deltagande i Strama-dag och Läkemedel i Skåne.

Organisation kring AT-läkaren

Som AT-läkare är du anställd i Utbildningsenheten som i sin tur tillhör HR. För att kunna erbjuda dig allmäntjänstgöring av bästa möjliga kvalitet har vi ett team inom Utbildningsenheten som består av AT-chef, AT-studierektor, utbildningshandläggare och administratör.

Vi lägger stor vikt vid en god utbildningskvalitet och arbetar ständigt för att vidareutveckla och förbättra AT-utbildningen. I vårt AT-råd har vi med representanter från alla enheter som har AT-läkare samt fyra AT-läkare, för att i dialog arbeta med förbättringsarbetet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter