TRH-test

Vid ett TRH-test undersöker vi om ett barns sköldkörtel och hypofys producerar tillräckligt med hormoner. Barnet får en dos av det hormonstimulerade ämnet TRH som sätter igång produktionen av flera olika hormoner. Resultatet mäts med hjälp av blodprover.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar två till tre timmar. Ibland kombineras TRH-testet med andra test. Då kan det ta längre tid.

Före

Sätt bedövningsplåster eller salva i barnets armveck en timme före undersökningen.

Under

En sköterska fäster en tunn plastslang i ett blodkärl i armvecket med hjälp av en nål. Nålen och plastslangen kallas för venkateter.
Via venkatetern tas ett blodprov och sedan sprutas hormonet TRH in. Därefter tas blodprov en gång i halvtimmen. Förutom nålsticket gör undersökningen inte ont.

Efter

Resultaten får du vid nästa återbesök eller enligt överenskommelse med din läkare.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter