TRH-test

Vid ett TRH-test undersöker vi om ett barns sköldkörtel och hypofys producerar tillräckligt med hormoner. Barnet får en dos av TRH, ett ämne som sätter igång produktionen av flera olika hormoner. Resultatet mäts med hjälp av blodprover.

Undersökningen tar två till tre timmar. Ibland kombineras TRH-testet med andra test. Då kan det ta längre tid.

Sätt EMLA bedövningsplåster eller salva i barnets armveck en timme före undersökningen.

En sköterska fäster en venkateter, en tunn plastslang, i ett blodkärl i armvecket.
Via venkatetern tar vi ett blodprov och sedan sprutar vi in hormonet TRH. Därefter tar vi blodprov en gång i halvtimmen. Förutom nålsticket gör undersökningen inte ont.

Resultaten får du vid nästa återbesök, eller enligt överenskommelse med din läkare.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?