TRH-test

Vid ett TRH-test undersöker vi om ett barns sköldkörtel och hypofys producerar tillräckligt med hormoner. Barnet får en dos av TRH, ett ämne som sätter igång produktionen av flera olika hormoner. Resultatet mäts med hjälp av blodprover.

Undersökningen tar två till tre timmar. Ibland kombineras TRH-testet med andra test. Då kan det ta längre tid.

Sätt EMLA bedövningsplåster eller salva i barnets armveck en timme före undersökningen.

En sköterska fäster en venkateter, en tunn plastslang, i ett blodkärl i armvecket.
Via venkatetern tar vi ett blodprov och sedan sprutar vi in hormonet TRH. Därefter tar vi blodprov en gång i halvtimmen. Förutom nålsticket gör undersökningen inte ont.

Resultaten får du vid nästa återbesök, eller enligt överenskommelse med din läkare.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter