Skelettscinitigrafi

Med en skelettscintigrafi kan vi se förändringar på skelettet. Först får du en spruta med en liten mängd radioaktivt ämne, sedan tar vi bilder med en gammakamera.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen är uppdelad i två olika tillfällen samma dag. Första tillfället tar mellan 15 och 30 minuter. Därefter måste du vänta i några timmar. Det andra tillfället tar 30 till 60 minuter.

Före

Om du är gravid eller ammar ska du meddela oss detta innan du kommer till oss för undersökningen.

Under

Undersökningen är uppdelad i två olika tillfällen samma dag. Vid det första tillfället sprutar vi in en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen. Därefter måste du vänta i några timmar så att det radioaktiva ämnet hinner ut i skelettet. Personalen på avdelningen meddelar vilken tid du ska vara tillbaka. Under tiden du väntar får du lämna avdelningen. Du får äta och dricka. Det är bra om du dricker ungefär 0,5 liter vatten. Vid det andra tillfället tar vi bilder av skelettet med en gammakamera. Utöver nålsticket gör undersökningen inte ont.

Efter

Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig. Resultatet skickas till läkaren som remitterat dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.