Ortostatiskt prov

Om du har besvär med yrsel och att du svimmar kan vi göra ett ortostatiskt prov för att undersöka om dina besvär orsakas av lågt blodtryck.

Undersökningen tar 30 till en timme.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Vi kopplar elektroder till olika delar av din kropp. Sedan mäter vi ditt blodtryck i liggande och stående läge medan vi utför en EKG.  

Resultatet skickar vi till läkaren som har remitterat dig till undersökningen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?