Neurografi

Genom neurografi kan läkaren undersöka hur nerverna fungerar. Oftast gör man undersökningen om du har dålig känsel eller svårt att kontrollera vissa muskler.

Undersökningen tar 60–90 minuter.

Det är viktigt att hålla nerverna i händer och fötter varma inför undersökningen, så klä dig gärna varmt. Undvik hudkräm eftersom den kan göra att elektroderna som ska fästas på huden får sämre kontakt.

På huden fäster vi elektroder över den muskel eller nerv som ska undersökas. Elektroderna ser ut som små klisterlappar med sladdar. Sedan får du svaga elektriska stötar som får nerver och muskler att reagera, och vi registrerar dessa reaktioner. Du kan känna stickningar vid undersökningen, men det gör inte ont.

Vi skickar resultatet till läkaren som har remitterat dig till undersökningen. Ibland krävs fler undersökningar, och i så fall får du en ny kallelse till detta.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?