Lungscintigrafi

Med lungscintigrafi kan vi undersöka hur andningsluften och blodet i lungornas blodkärl fördelar sig i lungorna. Undersökningen består av ett eller två moment, beroende på om det är luften eller blodet som ska undersökas.

Vanligtvis genomför vi båda delarna av undersökningen vid samma tillfälle. Det tar ungefär en timme. Du kommer behöva ligga helt stilla i en halvtimme.

Om du är gravid eller ammar ska du meddela oss detta så fort du fått din kallelse.

Andningsluft

Du andas in svagt radioaktiv luft via ett munstycke. Med en gammakamera tar vi bilder på hur luften är fördelad i lungorna. Du kommer ligga ner på en brist när vi tar bilderna.

Blodkärl

Vi sprutar in en liten mängd av ett radioaktivt ämne i ett blodkärl i armen eller handen. Med en gammakamera tar vi bilder på hur blodet flödar i lungornas blodkärl. Utöver nålsticket är undersökningen inte obehaglig.

Det radioaktiva ämnet försvinner snabbt från kroppen. Den strålning som det radioaktiva ämnet avger är obetydlig. Resultatet skickas till den läkare som har remitterat dig till undersökningen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?