Blodtrycksmätning av benkärl

Syftet med undersökningen är att kartlägga blodcirkulationen i benen. Vi mäter blodtrycket i en arm, tårna och i anklarna.

Undersökningen tar en till två timmar.

Du får inte röka, snusa eller inta andra nikotininnehållande preparat två timmar före undersökningen.

Under undersökningen får du ligga ner. Vi mäter blodtrycket i stortårna och anklarna med hjälp av blodtrycksmanschetter. Sedan jämför vi dessa blodtryck med blodtrycket i armarna. Undersökningen kompletteras ofta med att du får göra ett gångprov på en rullande matta.

Mätningen gör inte ont men det kan spänna, precis som när man tar ett vanligt blodtryck.

Vi skickar resultatet till den läkare som har remitterat dig till undersökningen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?