Njuravdelning

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Helsingborgs lasarett, hållplatserna: Helsingborg Lasarettet, Helsingborg Lasarettet huvudentré eller Helsingborg Lasarettet N. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se.
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Hos oss på Njuravdelningen vårdas både patienter som är i behov av specialiserad njursjukvård och multisjuka äldre. Vi erbjuder individuellt utformad vård och är noga med att du ska uppleva en trygg och säker vård. Vi samarbetar tätt med både njurmottagning och dialys.

Vi som jobbar här

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och medicinska sekreterare.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.