Lungavdelning

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Helsingborgs lasarett, hållplatserna: Helsingborg Lasarettet, Helsingborg Lasarettet huvudentré eller Helsingborg Lasarettet N. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se.
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Hos oss vårdas du som har en svår lungsjukdom, som lungcancer eller KOL. Vi behandlar även dig med astma och allergier.

Du kommer till oss akut eller via Lung- och allergimottagning.

För besökare och anhöriga

Hos oss vårdas svårt sjuka patienter och man bör därför begränsa sina besök till en till två personer åt gången.

Mobiltelefoner får inte användas.

Ta inte med blommor och undvik starka dofter av hänsyn till allergiker.

Vi som jobbar här

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor med specialistkunskap om lungsjukdomar, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.