ST-tjänstgöring

Hos oss kan du få en gedigen specialistutbildning inom allt från akutsjukvård, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter, obstetrik och gynekologi till ortopedi, kirurgi och öron, näsa och hals.

På lasarettet utbildar sig idag cirka 100 specialister. Vi samarbetar med Lunds universitet och högskolorna i Skåne och utbildar läkarkandidater från termin 6-10.

Du kan göra ST inom följande specialiteter hos oss:

Akutsjukvård, anestesi, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter, bild- och funktionsmedicin och radiologi, klinisk fysiologi, hud och könssjukdomar, internmedicinska specialiteter och neurologi, kirurgi, urologi och kärlkirurgi, obstetrik och gynekologi, ortopedi, ögon, öron-, näs- och halssjukdomar och geriatrik.

Ansökan

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Lediga jobb

Forskning under din ST-tjänstgöring

Här finns ett stort antal aktiva forskare, docenter, väletablerade forskningsgrupper och flera större fonder där man kan söka forskningsmedel. Detta ger goda förutsättningar för bra handledning i ditt vetenskapliga arbete. 

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har en avdelning för kliniska vetenskaper förlagd till Helsingborgs lasarett.

Utbildning och kompetensutveckling

Förutom patientsäkerhet och evidensbaserad vård prioriterar vi utbildningsansvaret för ST-läkare. Vi satsar på en ständigt förbättrad undervisningsmiljö där du som ST-läkare är en aktiv del i ansvaret för att skapa bästa möjliga villkor för specialistutbildningen.

Vi har en aktiv studierektorsgrupp som deltar i regiongemensamma aktiviteter och lokala träffar för att säkra god kvalitet på utbildning och handledning. 

Vi har gemensam utbildning med andra sjukhus i regionen i de ickemedicinska a- och b-målen. Du får både de kunskaper som krävs och blir även del av ett större nätverk mellan ST-läkare i olika specialiteter.

Handledning

Som ST-läkare har du tillgång till en personlig utbildad handledare och du får även som ST-läkare själv utbildning i handledarskap.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.