ST-tjänstgöring

Hos oss kan du få en gedigen specialistutbildning inom allt från akutsjukvård, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter, obstetrik och gynekologi till ortopedi, kirurgi och öron, näsa och hals.

På lasarettet utbildar sig idag cirka 100 specialister. Vi samarbetar med Lunds universitet och högskolorna i Skåne och utbildar läkarkandidater från termin 6-10.

Du kan göra ST inom följande specialiteter hos oss:

Akutsjukvård, anestesi, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter, bild- och funktionsmedicin och radiologi, klinisk fysiologi, hud och könssjukdomar, internmedicinska specialiteter och neurologi, kirurgi, urologi och kärlkirurgi, obstetrik och gynekologi, ortopedi, ögon, öron-, näs- och halssjukdomar och geriatrik.

Ansökan

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Lediga jobb

Forskning under din ST-tjänstgöring

Här finns ett stort antal aktiva forskare, docenter, väletablerade forskningsgrupper och flera större fonder där man kan söka forskningsmedel. Detta ger goda förutsättningar för bra handledning i ditt vetenskapliga arbete. 

I samarbete med Lunds universitet erbjuds kursen Grundläggande Forskningsmetodik, 30hp.

Utbildning och kompetensutveckling

Förutom patientsäkerhet och evidensbaserad vård prioriterar vi utbildningsansvaret för ST-läkare. Vi satsar på en ständigt förbättrad undervisningsmiljö där du som ST-läkare är en aktiv del i ansvaret för att skapa bästa möjliga villkor för specialistutbildningen.

Vi har en aktiv studierektorsgrupp som deltar i regiongemensamma aktiviteter och lokala träffar för att säkra god kvalitet på utbildning och handledning. 

Vi har gemensam utbildning med andra sjukhus i regionen i de ickemedicinska a- och b-målen. Du får både de kunskaper som krävs och blir även del av ett större nätverk mellan ST-läkare i olika specialiteter.

Handledning

Som ST-läkare har du tillgång till en personlig utbildad handledare och du får även som ST-läkare själv utbildning i handledarskap.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.