ST-tjänstgöring

Hos oss kan du få en gedigen specialistutbildning inom allt från akutsjukvård, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter, obstetrik och gynekologi till ortopedi, kirurgi och öron, näsa och hals.

På lasarettet utbildar sig idag cirka 100 specialister. Vi samarbetar med Lunds universitet och högskolorna i Skåne och utbildar läkarkandidater från termin 6-10.

Du kan göra ST inom följande specialiteter hos oss:

Akutsjukvård, anestesi, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter, bild- och funktionsmedicin och radiologi, klinisk fysiologi, hud och könssjukdomar, internmedicinska specialiteter och neurologi, kirurgi, urologi och kärlkirurgi, obstetrik och gynekologi, ortopedi, ögon, öron-, näs- och halssjukdomar och geriatrik.

Ansökan

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Lediga jobb

Forskning under din ST-tjänstgöring

Här finns ett stort antal aktiva forskare, docenter, väletablerade forskningsgrupper och flera större fonder där man kan söka forskningsmedel. Detta ger goda förutsättningar för bra handledning i ditt vetenskapliga arbete. 

I samarbete med Lunds universitet erbjuds kursen Grundläggande Forskningsmetodik, 30hp.

Utbildning och kompetensutveckling

Förutom patientsäkerhet och evidensbaserad vård prioriterar vi utbildningsansvaret för ST-läkare. Vi satsar på en ständigt förbättrad undervisningsmiljö där du som ST-läkare är en aktiv del i ansvaret för att skapa bästa möjliga villkor för specialistutbildningen.

Vi har en aktiv studierektorsgrupp som deltar i regiongemensamma aktiviteter och lokala träffar för att säkra god kvalitet på utbildning och handledning. 

Vi har gemensam utbildning med andra sjukhus i regionen i de ickemedicinska a- och b-målen. Du får både de kunskaper som krävs och blir även del av ett större nätverk mellan ST-läkare i olika specialiteter.

Ledarskaps-ST

Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare i Region Skåne.

Programmet riktar sig till ST-läkare anställda av Region Skåne som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management, och som är intresserade av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

Handledning

Som ST-läkare har du tillgång till en personlig utbildad handledare och du får även som ST-läkare själv utbildning i handledarskap.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter