AT-tjänstgöring

Vi bedriver kvalificerad akutsjukvård, planerad vård och närsjukvård. Här finns ett stort antal aktiva forskare och väletablerade forskningsgrupper med flera större fonder knutna till sig. Du kan även söka Forskar-AT här.

Ansökan

Hos oss finns ungefär 30 AT-tjänster, så kallade AT-block. Ansökan sker två gånger per år med tillträde 1 mars samt 1 september. Två av tjänsterna kan tillsättas som Forskar-AT om det finns tillräckligt med kvalificerade sökande.

Information om Forskar-AT på Skåne.se

Tjänstgöringsavsnitt

Dina tre tjänstgöringsavsnitt har följande uppdelning och innehåll:

  • Sjukhustjänstgöring, nio månader: Du arbetar här sex månader inom internmedicin, inklusive anestesi, och tre månader inom opererande specialiteter. Du får möjlighet att tjänstgöra på mottagning, avdelning och på akutmottagningen, med en vecka då du väljer själv var du vill vara.
  • Psykiatri, tre månader: Under denna tid arbetar du i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela eller delar av denna tid inom barnpsykiatrin i Skåne.
  • Allmänmedicin, sex månader: Här kommer du arbeta på en vårdcentral inom sjukhusets upptagningsområde.

Utbildning och kompetensutveckling

Du inleder din AT-tjänstgöringsperiod med en veckas introduktion. Du kommer också få introduktioner inför varje ny placering i verksamhetsområdena.

Under din AT har du olika lokala föreläsningar och deltar på akutkurs och på verksamhetsområdenas gemensamma föreläsningar. Dessutom får du åka på AT-tinget, Strama-utbildning (antibiotikabehandling) och delta i fokusdagar.

Handledning och återkoppling

För varje del i din AT så finns en ansvarig studierektor. Studierektorn planerar utbildningsaktiviteter, utser din handledare och säkerställer att målen för de olika tjänstgöringsavsnitten nås. Handledaren ger dig stöd i kliniska frågor, förhållningssätt och etik.

Vi arbetar ständigt för att förbättra AT i samråd med AT-chef, studierektorer, administrativt ansvariga samt representanter för AT-läkarna genom vårt AT-råd ca 2 ggr/termin.

Visa Tyck till om sidan

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.