AT-tjänstgöring

Vi bedriver kvalificerad akutsjukvård, planerad vård och närsjukvård. Här finns ett stort antal aktiva forskare och väletablerade forskningsgrupper med flera större fonder knutna till sig. Du kan även söka Forskar-AT här.

Ansökan

Hos oss finns ungefär 30 AT-tjänster, så kallade AT-block. Ansökan sker två gånger per år med tillträde höst och vår. Tre av tjänsterna kan tillsättas som Forskar-AT om det finns tillräckligt med kvalificerade sökande.

Information om Forskar-AT (skane.se)

Tjänstgöringsavsnitt

Dina tre tjänstgöringsavsnitt har följande uppdelning och innehåll:

  1. Sjukhustjänstgöringen, nio månader: du arbetar inom internmedicin och inom opererande specialiteter. Under den här tiden är du på en akutmottagning, avdelning och mottagning.
  2. Psykiatri, tre månader: Under denna tid arbetar du i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela eller delar av denna tid inom barnpsykiatrin i Skåne.
  3. Allmänmedicin, sex månader: Här kommer du arbeta på en vårdcentral inom sjukhusets upptagningsområde.

Utbildning och kompetensutveckling

Du inleder din AT-tjänstgöringsperiod med två veckors introduktion. Du kommer också få introduktioner inför varje ny placering i verksamhetsområdena.

Under din AT har du olika lokala föreläsningar och deltar på akutkurs och på verksamhetsområdenas gemensamma föreläsningar. Dessutom får du åka på AT-tinget, Strama-utbildning (antibiotikabehandling) och delta i fokusdagar.

Handledning och återkoppling

För varje del i din AT så finns en ansvarig studierektor. Studierektorn planerar utbildningsaktiviteter, utser din handledare och säkerställer att målen för de olika tjänstgöringsavsnitten nås. Handledaren ger dig stöd i kliniska frågor, förhållningssätt och etik.

Vi arbetar ständigt för att förbättra AT i samråd med AT-chef, studierektorer, administrativt ansvariga samt representanter för AT-läkarna genom vårt AT-råd ca 2 ggr/termin.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter