Psykologmottagningar barn- och föräldrahälsa

När du väntar barn eller är förälder till ett barn som ännu inte börjat skolan är du välkommen till oss.

Vi hjälper dig som känner oro eller nedstämdhet i samband med att du ska bli förälder, eller har funderingar kring att vara förälder. Det kan till exempel handla om:

  • Nedstämdhet eller oro under graviditet.
  • Känslor och oro kring förlossning.
  • Att lära känna ditt barn och barnets utveckling.
  • Utmaningar i familjelivet och föräldrarollen.
  • Utmaningar i föräldra- och familjerelationen.

Du kan få råd och stöd av oss vid kriser eller händelser i ditt liv som påverkar ditt föräldraskap och din familj. Du kan komma till oss ensam eller tillsammans med ditt barn. Behöver du mer stöd och behandling som du inte kan få hos oss, hjälper vi dig vidare.

På 1177.se kan du läsa mer om graviditet, förlossning och föräldraskap. Du hittar också information och råd om barns hälsa och utveckling.

Barn och gravid (1177.se)

Kontaktuppgifter till våra mottagningar

Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa Helsingborg (1177.se)

Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Hässleholm (1177.se)

Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Kristianstad (1177.se)

Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa Landskrona (1177.se)

Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Lund (1177.se)

Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Malmö (1177.se)

Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Trelleborg (1177.se)

Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Ystad (1177.se)

Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa Ängelholm (1177.se)