Palliativ vård och ASIH

Vi finns för dig som har en obotlig eller kronisk sjukdom, eller en sjukdom som gör att du under en begränsad tid behöver avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Palliativ vård är vård som kan förebygga och lindra symtom. Ibland kan den också förlänga livet, men inte bota sjukdomen. Vi erbjuder vård på palliativvårdsavdelning, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och så kallade punktinsatser vid tillfälliga behov. Du når oss dygnet runt.

Palliativ vård - vård i slutet av livet (1177.se)

Kontaktuppgifter till våra mottagningar

Palliativ vård och ASIH Helsingborg (1177.se)

Palliativ vård och ASIH Hässleholm (1177.se) 

Palliativ vård och ASIH Kristianstad (1177.se)

Palliativ vård och ASIH Lund (1177.se)

Palliativ vård och ASIH Malmö (1177.se)

Palliativ vård och ASIH Trelleborg (1177.se)

Palliativ vård och ASIH Ystad (1177.se)

Palliativ vård och ASIH Ängelholm (1177.se)