Vårt uppdrag

Primärvården Skåne är Region Skånes offentligt drivna primärvård. Vårt uppdrag handlar om allt från vård, rådgivning och rehabilitering till hälsoarbete, palliativ vård och forskning.

Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnavårdscentralerna och barnmorskemottagningarna. Vårt ansvar omfattar även skåneövergripande dietistverksamhet, mödra- och barnhälsovårdspsykologer, specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

I verksamheten ingår även Palliativt utvecklingscentrum, (PUC), Kompetenscentrum Primärvården Skåne (KCP) och Centrum för primärvårdsforskning (CPF) som alla bedriver arbete i enlighet med avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet.

Hos oss arbetar 4 200 medarbetare.