Välj oss

När det gäller vårdcentral, barnavårdscentral och barnmorskemottagning väljer du själv vilken du vill gå till – och tillhör sedan den mottagningen tills du gör ett nytt val. Du gör ditt val genom att lista dig.

Vårdcentral

Du kan lista dig via e-tjänsterna på 1177 eller genom att skicka in en blankett. Blanketten skriver du ut själv eller hämtar hos en av våra vårdcentraler.

Logga in för att välja din vårdcentral (1177.se)

Blankett för val av vårdcentral (pdf)

Välja vårdcentral i Skåne (1177.se)

Barnmorskemottagning

Vi erbjuder en fast kontakt genom hela din graviditet. Du kan lista dig via  e-tjänsterna på 1177 eller genom att skicka in en blankett. Blanketten skriver du ut själv eller hämtar hos en av våra barnmorskemottagningar.

Logga in för att välja din barnmorskemottagning (1177.se)

Blankett för val av barnmorskemottagning (pdf)

Välja barnmorskemottagning i Skåne (1177.se)

Barnavårdscentral

Du kan lista dig via e-tjänsterna på 1177 eller genom att skicka in en blankett. Blanketten skriver du ut själv eller hämtar hos en av våra barnavårdscentraler.

Logga in för att välja oss till din barnavårdscentral (1177.se)

Blankett för val av barnavårdscentral (pdf)

Välja barnavårdscentral i Skåne (1177.se)