Synpunkter på vården hos oss

Både du som är som patient och du som är närstående kan lämna synpunkter på vården. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Det finns flera sätt att berätta för oss vad du tyckte om vården och vårt bemötande. Du kan till exempel kontakta mottagningen där du eller din närstående fick vård eller behandling. På 1177.se kan du läsa om fler sätt att lämna synpunkter och vilket stöd du kan få.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)