Mobila närsjukvårdsteam

Kvinna som sitter vid ett matbord.
Du som behöver mycket vård och stöd, som annars ofta behöver åka till vårdcentralen eller sjukhuset kan få hjälp av ett mobilt närsjukvårdsteam.

Det kan till exempel vara om du har flera sjukdomar och svåra besvär. Personalen i det mobila teamet kan i stället komma hem till dig och ge dig den vård du behöver.   

Det kan till exempel vara om du behöver få antibiotika direkt i blodet eller en blodtransfusion. Om du ändå behöver åka till sjukhuset, hjälper personalen dig med det.  

Samarbete i vården gör det bättre för dig

Du får hjälp av läkare, sjuksköterskor, kurator och medicinsk sekreterare, som alla ingår i teamet. Om du behöver kan du också få hjälp av till exempel en fysioterapeut, arbetsterapeut eller biståndshandläggare. Teamet kontaktar den vårdpersonal som bäst kan hjälpa dig med olika saker.  

Teamet ser till så att samarbetet mellan de olika delarna av vården fungerar. Då får du en mer samlad vård. Teamet har kontakt med vårdcentralen, kommunen, sjukhuset och ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet. Teamet samarbetar även med ambulansen om det behövs. 

Hur kommer du i kontakt med teamet?  

Du eller dina närstående kan kontakta din vårdcentral eller en sjuksköterska i kommunen för att fråga om du kan få vård via ett mobilt team.  

Var finns mobila team?

Mobila team finns idag i Landskrona, Kristianstad, Ystad, Hässleholm, Helsingborg och Ängelholm. Fler team håller på att bildas i Lund, Malmö och Trelleborg. Tillsammans kommer teamen att vara tillgängliga i alla kommuner i Skåne.