Stöd till dig som är långtidssjukskriven

En rehabkoordinator stöttar dig under sjukskrivningen så att du kan återgå till arbetslivet. Vi hjälper dig med en rehabkoordinator.

Rehabkoordinatorn är en person som kan stötta dig under sjukskrivningen och hjälpa dig att samordna insatserna du får från olika aktörer. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivaren och dina behandlare i vården. 

Målet är att du ska kunna bli mer aktiv och på sikt börja arbeta eller återgå till arbetslivet.

När du blir sjukskriven (1177.se)