Dietiststöd vid sjukdom eller ändring av matvanor

Maten är en viktig del när man ska behandla många sjukdomar, och är ibland den enda behandlingen. En dietist hjälper dig att anpassa ditt matintag utifrån ditt hälsotillstånd, dina preferenser och ditt näringsbehov.

Ditt första besök hos dietisten tar ungefär 45–60 minuter.

För att komma till en dietist på lasarettet måste du antingen

  • gå till en läkare hos oss
  • vara inlagd på någon av våra avdelningar
  • kontakta oss för att få veta om du behöver träffa en dietist.

Alla dietister är legitimerade och ger råd utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om du behöver träffa en dietist skriver din läkare en remiss till oss.

Du betalar inget för att träffa en dietist om du är inlagd på sjukhuset. Om du inte är inlagd betalar du för besöket enligt Region Skånes patientavgifter. Besöket ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgifter i Skåne

Under besöket bedömer dietisten vad du äter och hur mycket näring du får i dig. Oftast registrerar dietisten din vikt och längd. Du får sedan veta vilka ändringar som du kan göra för att må bättre utifrån dina behov och förutsättningar. Du kan behöva ändra din kost under en längre period, tillfälligt under en behandling eller inför en operation.

Dietisterna på sjukhuset erbjuder bland annat

  • individuell kostrådgivning vid olika sjukdomstillstånd
  • hjälp med att gå upp i vikt
  • hjälp med att gå ner i vikt i samband med annan sjukdom
  • stöd vid minskad aptit
  • råd vid tugg- och sväljsvårigheter
  • hjälp om du behöver nutritionsbehandling via sondmat eller näringsdropp

Du och dietisten kommer gemensamt fram till hur uppföljningen kommer att se ut.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter