Forskning

På alla sjukhus i Region Skåne bedrivs forskning i nära samarbete med den kliniska verksamheten.

Forskningen på Lasarettet i Ystad

Läs mer om aktuell forskning på Lasarettet i Ystad.

Forskning i Region Skåne

Region Skåne arbetar för att främja forskning och utveckling i Skåne.

Lär dig mer om forskning

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa.

Rådgivning och stöd för forskare

Forskningsmedel, mötesplatser och nätverk med mera.

Delta i klinisk studie

Delta som försöksperson och bidra till att driva forskningen framåt.