Patientsäkerhet

För att vården ska vara så säker som möjligt arbetar vi på många olika sätt med att förebygga risker och skador som kan uppstå på sjukhuset. Som patient har du också möjlighet att göra vården säkrare.

Personalen har alltid ansvaret för att din vård ska vara så säker som möjligt men som patient kan du också bidra till en säkrare vård. Till exempel genom att fråga om det är något du inte förstår eller att säga till om något verkar vara fel.

Här är exempel på vad du kan göra för att hjälpa oss att minska riskerna i vården:

  • fråga hellre för mycket än för lite
  • fråga om din fortsatta vård och behandling
  • ta gärna med en närstående om det känns bra för dig 
  • tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner
  • ta med en lista över dina läkemedel och lär känna vilka du tar och varför
  • om du röker – gör ett rökuppehåll i samband med operation 

Lex Maria

Om en allvarlig händelse eller skada har inträffat gör vi en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Det är ett krav som finns i patientsäkerhetslagen. Det är sjukhusets chefläkare som avgör om händelsen ska anmälas enligt lex Maria.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter