Om sjukhuset

Lasarettet i Ystad är Skånes minsta akutsjukhus med kapacitet att dygnet runt ta emot patienter som råkat ut för akut sjukdom eller olycka.

På sjukhuset finns en förlossningsavdelning och BB. Efter komplicerade förlossningar kan mammor och barn erbjudas lättare neonatalvård.

Patienter från stora delar av Skåne kommer till Ystad för bland annat tarmoperationer, så kallad kolonkirurgi, och för manlig sterilisering.

I Ystad finns mottagningar för ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi, öron-näsa-hals och för patienter med hjärtproblem, lungsjukdomar, neurologiska besvär, diabetes och demens. Det finns en mottagning för barn och en för personer som har besvär med magsäck och tarmar.

I anslutning till sjukhuset finns en palliativ vårdavdelning och ett team som ger avancerad sjukvård i hemmet.

Från sjukhuset utgår en hembesöksbil med läkare och sjuksköterska. Hembesöken bokas via sjukhuset eller vårdcentralerna i Ystad med omnejd.

På Lasarettet i Ystad arbetare cirka 1000 personer, platschef är Karin Ekelund.

Organisation

Lasarettet i Ystad ingår i sjukvårdsförvaltningen Skånevård Kryh, som är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

I Skånevård Kryh ingår också sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm och offentlig primärvård i östra Skåne. Förvaltningen ansvarar även för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet i hela Skåne och för alla ungdomsmottagningar i regionen.

Kontaktuppgifter till förvaltningens ledning

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.