Operationsavdelning

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Lasarettet i Ystad, hållplats: Lasarettet. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Vi utför operationer inom specialiteterna kirurgi, gynekologi, urologi, öron-näsa-hals och ortopedi.

För besökare och anhöriga

Barn och personer med särskilda behov får ha med sig en vuxen in på operationsavdelningen som får stanna till dess att patienten sover. På grund av sekretess och begränsat utrymme i väntrummet får anhöriga vänta utanför operationsavdelningen.

Mobiltelefon ska vara avstängd eller i flygplansläge. Undvik starka dofter av hänsyn till allergiker.

Vi som jobbar här

Hos oss arbetar anestesiläkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.