I och med covid-19 får du inte följa med eller besöka någon som får vård hos oss. Undantag kan göras för en symtomfri vårdnadshavare eller annan person som måste följa med som stöd.

Neurologi- och strokeavdelning 7

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Ystad Lasarettet.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig som har en neurologisk sjukdom och som behöver vård under en eller flera dagar. Det kan till exempel vara en stroke. Vi kan gör undersökningar med bland annat datortomografi, magnetkamera (MR), ultraljud och genom att övervaka hjärtrytmen.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Utse en person som kontaktperson

För att vi ska kunna ägna bästa möjliga uppmärksamhet till våra patienter ber vi dig som närstående om hjälp. Vi önskar att ni inom familjen/vänkretsen utser en person som är kontaktperson under vårdtiden.

Hygien

Det är viktigt att du som besökare på avdelningen tvättar och spritar händerna för att förhindra smittspridning. Handdesinfektionsflaska finns vid ingången till avdelningen samt inne på patientrum och toaletter.

Ta inte med blommor och använd inte produkter med stark doft av hänsyn till personer som är känsliga för starka dofter.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter