Akutavdelning

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Lasarettet i Ystad, hållplats: Lasarettet. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se.
Visa på karta

Visa telefontider och fler kontaktuppgifter

Du som kommer till oss kan ha olika åkommor och har oftast varit på akutmottagningen först. Vi tar emot dig och gör en bedömning om du kan återvända hem eller behöver bli flyttad till annan vårdavdelning.
Vi har även infektionsrum där vi tar hand om dig som är infektionskänslig eller smittbärande.

För besökare och anhöriga

Vi har besökstid kl 14:00-19:00. Besök utanför dessa besökstider kan ske enligt överenskommelse med sjukvårdspersonalen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.